Pravidla klubu

Jsem součást party (klubu).
Netrhám partu. Poslouchám pokyny vedoucích. 

Např. když je společná aktivita, tak se jí účastním, neodbíhám jinam ani neodmlouvám slovy ‘tohle dělat nebudu’ apod.


Jsem uctivý.
Když mluví vedoucí nebo vyvolaný kamarád, tak jsem zticha. (signál ke ztišení - vedoucí zvedne ruku zaťatou v pěst, ostatní ho následují, aby si toho všichni všimli)

K ostatním se chovám tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. To znamená, že nedělám druhým to, co nechci, aby oni dělali mně.


Jsem poctivý.
Hraju fér. Na druhé nekřičím a nenadávám jim.


Jsem slušný. 

Mluvím slušně - za porušení (sprostá slova apod.) udělám kliky/dřepy.

Chovám se slušně. Např. nedělám nepořádek a uklízím si po sobě.


Jsem aktivní.
Pomůžu, když je třeba.

Způsob napomínání během schůzek

Mobilní telefony na schůzkách

Ačkoliv schůzky probíhají offline, tak je při hrách chytrý telefon potřeba. Nepotřebují ho ale všichni (obvykle stačí 1 na celou skupinu) - stačí, když ho mají starší děti (7.-9. třída). Většinou jde o použití fotoaparátu nebo načtení QR kódu. Jde tedy o využití 'chytrých funkcí' a ne o samotné telefonování či posílání zpráv. Mimo tyto situace je telefon schovaný. 

Při vyrušování schůzky mobilním telefonem, tj. v momentě, kdy v rámci aktuálního programu není telefon potřeba a jeho používání narušuje program schůzky, může být člen klubu vyzván, aby telefon schoval nebo odložil na určené místo.

Vedoucí klubu nenesou odpovědnost za poškození telefonu v důsledku používání jeho uživatelem.

Klub vedou křesťanští vedoucí, takže kromě výše uvedeného chtějí rozvíjet u členů klubu hodnoty, jako jsou: 

čestnost, pravdivost, poctivost, empatie, ochota pomoci potřebným, schopnost omluvit se a další.