Organizace roku

K organizaci

Předběžný program schůzek pro aktuální školní rok můžete vidět v tabulce. Program se může měnit.

Od prosince 2023 je sraz v 16:30 už v klubovně - naší základně - v ulici Zd. Nejedlého 574 (domeček). 

Schůzky končí v 18:30. Děti můžete vyzvednout v domečku. Děti také mohou jít zpátky spolu s vedoucími, zpětná trasa vede v centru okolo kina přes autobusovou zastávku Laichterova až na sídliště. Menší děti doprovázíme až k domu. S dětmi, které dojíždí z přilehlých obcí, můžou vedoucí počkat na zastávce až do odjezdu příslušného autobusu (dle domluvy). 

Přihláška na klub

Kvůli bezpečnosti dětí požadujeme, aby děti měli od rodičů vyplněnou a podepsanou přihlášku na klub. Je to jednak pro nás vyjádřený souhlas, že rodiče o účasti dítěte na klubu ví a souhlasí s ní, a zároveň tím rodiče získávají kontakty na nás a my na rodiče. Při neúčasti přihlášeného dítěte je dobré neúčast předem oznámit, abychom na něho zbytečně nečekali.

Přihlášku ve formátu PDF najdete pod následujícím odkazem.

Bojíte se pustit dítě samotné?

Může se stát, že si nejste úplně jisti ohledně toho, jestli nechat své dítě jít samotné na schůzku klubu. V případě zájmu rodičů nabízíme i osobní domluvu ohledně způsobu vyzvednutí/předání dítěte na začátku a na konci schůzky klubu. Kontaktujte nás a domluvíme se.